Om koret / Korets venner

Korets venner

Vivo-Koret har altid haft en vennegruppe, der støtter op om koret.
Mange tidligere korsangere er med i vennegruppen.
Man betaler et mindre beløb for at være med. For dette beløb får man orientering om Vivo's aktiviteter, samt årsberetning og referat fra generalforsamlingen.
Man inviteres til Vivo's arrangementer og deltager gerne med praktiske ting ved større arrangementer f.eks. ved 100 års jubilæet.

Man kan blive medlem af Vivo-Korets Venner ved henvendelse til korets kasserer:

Karin Thomasen eller på vivokoret@gmail.com